Opći uvjeti korištenja

WEB STRANICA I KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP

 1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

1.1       Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

1.2       U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu obrta Kolajna, uključujući, ali se ne ograničavajući na www.kolajna.com

Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i kupca.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda i usluga Kolajne putem web stranica.

Obrt Kolajna u vlasništvu Ana Marija Klak i Matea Bobić, sa sjedištem u Zagrebu, Komiška 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 98258885

1.3       Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

 1. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1       Korisnik se obvezuje da neće

 • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
 • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2       Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Kolajne ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Kolajni ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3       Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4       Kolajna se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5       Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Kolajna nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Kolajna se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Kolajnom samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6      Kolajna zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7       Kolajna neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8       Kolajna zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

2.9       Kolajna zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10     Kolajna niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

 1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1       Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Obrta Kolajna ili njegovih ovlaštenika.

3.2       Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3       Radi izbjegavanja svake sumnje, Kolajna izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4       Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5       Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6       Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Kolajne.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1       Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati Kolajni osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2       Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • suglasnost da Kolajna može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Kolajna navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Kolajne i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Kolajne na zadovoljstvo korisnika;
 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.
 

4.3       Kolajna će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4       Kolajna neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5       Kolajna će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6       Kolajna će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7       Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Kolajnu.

4.8       Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Kolajna će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.9       Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

 1. KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP

5.1       Korištenje usluge Webshop je dostupno isključivo korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webshop usluge.

5.2.      Pri checkout-u je potrebno unjeti određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka kako bi korisnik mogao obaviti uspješnu kupnju i dostavu artikala na ispravnu adresu.

5.3       Pri checkout-u korisnik potvrđuje:

 • da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na webshop usluge;
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
 • da daje Kolajni izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Kolajna navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Kolajne i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5       Korisnik pristaje da se kupnja putem Webshop usluge vrši na način da korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Webshop usluge (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Kolajna ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6       Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “U košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “POGLEDAJTE KOŠARICU” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Kolajne.

5.7       Ukoliko Kolajna nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-maila te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

 1. PREDNARUDŽBE

5.8      Prednarudžba je potvrđena i obvezujuća nakon što kupac dovrši uplatu iznosa prednarudžbe

5.9      Kupac smije otkazati prednarudžbu do 14 kalendarskih dana nakon što je prednarudžba napravljena na Kolajna Webshopu

5.10    Obrt Kolajna zadržava pravo otkaza prednarudžbe ukoliko nije u mogućnosti isporučiti proizvod kupcu i u slučaju otkaza prednarudžbe će napraviti povrat sredstva na račun Kupca

 1. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBSHOP USLUGE

6.1       Cijene proizvoda izražene su u eurima („EUR“) i uključuju porez na dodanu vrijednost. Kolajna može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshopa koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji “Akcije”.

6.2       Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3       Potvrdom kupovine Korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Kolajne.

6.4       Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

 1. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1       Korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na web stranicama:

 • Putem virmana, opće uplatnice ili internet bankarstvom 
 • Plaćanje kreditnim i debitnim karticama putem usluge CorvusPay
 • Plaćanje uplatom pomoću PayPal-a
 

7.2       Prilikom plaćanja kreditnom i debitnom karticom autorizacija se vrši automatski.

7.3       Kolajna će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika.

7.4       Samo nakon uspješno obavljene autorizacije Korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Webshop usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Korisnik zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

 1. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

8.1       Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Europske unije

8.2       Nakon što Kolajna evidentira narudžbu i uplatu za istu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane Korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) Korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

 • do 10 radnih dana za područje Grada Zagreba,
 • do 10radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,
 • do 14 radnih dana za područje otoka i Europske Unije
 

8.3       Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Kolajna nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4       Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:

 • bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili
 • proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane Korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.
 

8.5       Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice Korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem maila ili telefonski Kolajni putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Kolajna se obvezuje u roku od idućih 15 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu Korisnika.

8.6       Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Kolajna zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

 1. REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1       Proizvodi koje Korisnik stavi u košaricu nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane Korisnika.

9.2       U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove webshop usluge, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-maila.

 1. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

10.1     Korisnik ima pravo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Kolajna će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

10.2     Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem e-maila koji mora sadržavati korisničko ime kupca, broj ponude/račun i naziv proizvoda koji se vraćaju .

10.3     Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu Obrt Kolajna, Komiška 24, 10000 Zagreb.

10.4     Troškove povrata proizvoda snosi Korisnik.

10.5     Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

10.6.    Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Kolajna nije dužna izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

10.7     Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Kolajna će postupiti kako je navedeno u točci  10.1  s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Kolajna.

10.8    Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od četrnaest (14) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Kolajne koja se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

10.9     Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Kolajna je u tom roku dužna utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

 1. OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

11.1     Kolajna ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

 • u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Kolajne.
 

11.2     Kolajna ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

11.3     Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.

 1. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

12.1     Kolajna zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

12.2     Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

12.3     Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Besplatna dostava za sve narudžbe iznad 50 € unutar Hrvataske