Pravila zaštite osobnih podataka na internetskim stranicama kolajna.com

 • Želimo naglasiti da posjetom našim web stranicama svi Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi, osim ako ih svojom voljom ne želite otkriti.
 • Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim pravilima zaštite osobnih podataka. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
 • Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.
 • Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našim pravilima zaštite osobnih podataka ili želite s nama podijeliti svoja iskustva na ovoj web stranici, javite nam na e- mail [email protected]
 • Ako ste maloljetni, ne šaljite nam svoje osobne podatke!

Kada koristite web stranicu kolajna.com („web stranica“)  koja također uključuje i on-line trgovinu, Kolajna (“Kolajna” ili „Voditelj obrade“) kao voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka (“Pravila“) opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite web stranicu.

Osobni podaci” označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Osobne podatke prikupljamo sukladno važećim propisima i to kako bismo vam npr. mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u nagradnim igrama te obavijestiti pobjednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal ili odgovoriti na vaša pitanja, primjedbe i komentare.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole, zakona ili radi ostvarenja legitimnog interesa Voditelja obrade, kao na primjer kada obrađujemo vaše podatke za potrebe izravnog marketinga radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga („komercijalna komunikacija“), putem elektroničke ili drugih oblika komunikacije. U određenim slučajevima će prikupljanje vaših osobnih podataka biti nužno radi izvršenja ugovora između vas i Kolajne, na primjer prilikom kupovine proizvoda u našoj web trgovini, kako bismo vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i sl.

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 1. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za otvaranje korisničkog računa na web stranici i/ili za članstvo u programima lojalnosti Kolajne;
 2. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za naručivanje proizvoda u online trgovini odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;
 3. Podaci o kupnji putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupnje;
 4. Podaci iz korespondencije korisnika s Voditeljem obrade (uključujući njihov sadržaj);
 5. Podaci o interakciji korisnika s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim web stranicama potražite u poglavlju 7 ovih Pravila (Pravila o kolačićima).
 

Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, Kolajna izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

Osobni podaci koje PNI obrađuje pohranjuju se u Hrvatskoj i/ili drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora („EGP“). U određenim slučajevima PNI prenosi osobne podatke pružateljima usluga ili drugim osobama koji navedene osobne podatke obrađuju u trećim zemljama. Na primjer, PNI prenosi određene osobne podatke (npr. broj telefona ili druge kontakt podatke) pružateljima usluga marketinških komunikacija koji te podatke obrađuju u trećim zemljama izvan EGP-a, kao što je Švicarska. U tom slučaju, prijenos podataka u treću zemlju dopušten je na temelju odluke o primjerenosti Europske komisije kojom se utvrđuje kako relevantna treća zemlja osigurava odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, u skladu s člankom 45. Opće uredbe. Odluke o primjerenosti Europske komisije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_hr. U svim drugim slučajevima prijenosa podataka u treće zemlje za koje Europska komisija nije donijela odluku o primjerenosti, PNI prenosi podatke samo na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera u skladu s člankom 46. Opće uredbe, uključujući standardnih klauzula o zaštiti podataka koje donosi Europska komisija, odnosno u skladu s pravilima o odstupanju za posebne situacije u skladu s člankom 49. Opće uredbe. Kopiji standardnih klauzula o zaštiti podataka moguće je pristupiti putem sljedeće poveznice: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Kolajna obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:

3.1. Otvaranje korisničkih profila na web stranici i/ili članskih profila u programima lojalnosti Kolajna;

3.2. Obrada narudžbi putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;

3.3. Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti Kolajne (npr. kodovi za popust);

3.4. Prijenos komercijalnih komunikacija putem elektroničke pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom odnosno kurirskom dostavom (u limitima Vaše suglasnosti);

3.5. Sudjelovanje u anketama, upitnicima i nagradnim natječajima organiziranim od strane Kolajne.

3.6. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savjete, komentare, prigovore i sl.;

3.7. Izrada različitih izvještaja / statistika o načinu korištenja web stranice i usluga koje nudi, uključujući o tome kako su izvršeni ugovori s Kolajnom;

3.8. Rješavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Kolajne.

Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim web stranicama nikome izvan Kolajne bez Vaše privole, osim (1) u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, (2) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, (3) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (4) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te (5) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa. Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade. Na primjer, podatke koje obrađujemo na temelju Vaše privole čuvat ćemo najkasnije do Vašeg povlačenja privole. Podatke čija obrada je nužna radi izvršavanja ugovora (npr. prilikom kupnje naših proizvoda) ili radi poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora obrađujemo najdulje do isteka roka od 5 godina nakon ispunjenja ili prestanka ugovora, odnosno poduzimanja relevantne radnje. Osobne podatke koje smo dužni čuvati radi poštivanja naših pravnih obveza obrađivat ćemo do isteka rokova čuvanja podataka određenih mjerodavnim propisima.

Kolajna može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:

 1. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun Kolajne, odnosno suradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, pružatelji usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl., suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).
 2. Pravnom sljedniku ili sljednicima, u slučaju statusnih promjena uslijed podjele, pripajanja, restrukturiranja ili drugog prijenosa kontrole u društvu.
 3. Drugim primateljima kojima je Kolajna ovlaštena ili obavezna otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa.

Kolajna se obvezuje primijeniti maksimalne sigurnosne standarde u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. Proizvodi / usluge dostupni u online trgovini prodaju se putem online rješenja za kartično plaćanje Corvus Pay – institucija za platni promet koji nudi Hrvatska narodna banka.

Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se zaštićenim 3D-Secure protokolom autentifikacije s 256-bitnom SSL enkripcijom, što se smatra sigurnim načinom obavljanja novčanih transakcija. Ova metoda omogućuje siguran prijenos informacija te onemogućuje neovlašteni pristup podacima prilikom komunikacije između računala Kupca i Corvus Pay – institucija za platni promet (on-line operatera platnog sustava) i obrnuto.

Navedeni servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Brojevi kreditnih kartica ne pohranjuju se i nisu dostupni Kolajni.

Kolajna se ne može smatrati odgovornom za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika Kolajne.

Kada nam pošaljete  elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savjetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na web stranici) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, upotrijebit ćemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail kao i poruku/zahtjev koji ste nam uputili poslati drugim suradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.

Svi djelatnici i poslovni partneri Kolajne odgovorni su za poštivanje Pravila zaštite osobnih podataka.

Web stranica Kolajna koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“).

Kolačići su male tekstualne datoteke koje generira poslužitelj web stranica i koje se putem web preglednika pohranjuju na uređaju korisnika, a kako bi se korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Pohranjuju određene informacije (npr. željene postavke jezika ili web stranice, status registracije na korisnički račun i sl.) koje Vaš preglednik može reproducirati kada se vratite na web stranicu (ovisno o trajanju kolačića).

Kada prvi put pristupite web stranici, pojavit će se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i zatražiti Vašu suglasnost za njihovo prihvaćanje. Korištenje kolačića možete prihvatiti davanjem svoje privole klikom na tipku „Prihvati“ u obavijesti o korištenju kolačića na web stranici. Osobni podaci se neće prikupljati prije nego što na navedeni način date privolu za obradu podataka.

U mjeri u kojoj se kolačići koriste temeljem Vaše privole, imate pravo u svakom trenutku povući ranije danu privolu za korištenje kolačića na ovoj web stranici, na poveznici Upravljanje kolačićima.

Korisnik  web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s web stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Dodatne informacije o konfiguriranju postavki preglednika za kolačiće možete pronaći na sljedećim linkovima:

 • ovdjesaznajte više o načinu privatnog pregledavanja i postavkama kolačića u Firefoxu
 • ovdjeza čitanje o načinu anonimnog načina i postavkama kolačića u pregledniku Google Chrome
 • ovdjepročitajte način rada “InPrivate” i postavke kolačića u pregledniku Internet Explorer
 • ovdjeza više informacija o modusu “Privatna navigacija” i postavkama kolačića u pregledniku Safari

Korištenjem ovih web stranica smatrat će se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Napominjemo da se profiliranje opcionalnim kolačićima obavlja anonimizirano i automatizirano, te isključivo u svrhu prilagođenog ciljanja oglasa za koje procjenjujemo da su relevantni za prikazivanje ciljanoj publici, pri čemu se ne spremaju izravni osobni podaci, te u tom smislu nema posljedica po prava Korisnika.

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica, ili onemogućiti dobivanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi Kolajne.

Slanjem osobnih podataka Kolajni ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Kao ispitanik imate niz prava, uključujući:

 1. a) Pravo na pristup:korisnici čiji se podaci obrađuju imaju pravo o tome dobiti potvrdu kao i pristup osobnim podacima koji se  na njih odnose i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima podataka, razdoblju za koje će podaci biti pohranjeni te drugim pravima.  
 2. b) Pravo na ispravak podataka:korisnici imaju pravo zatražiti izmjenu netočnih osobnih podataka ili nadopunu nepotpunih podataka.

Registrirani korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmjeniti izravno putem korisničkog računa.

 1. c) Pravo na brisanje: u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na brisanje osobnih podatka koji se na njih odnose.

Registrirani korisnici u svakom trenutku mogu sami obrisati svoj korisnički račun.

 1. d) Pravo na povlačenje privole: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka.

Ukoliko želite samo promijeniti postavke privole za komercijalnu komunikaciju, isto možete u svakom trenutku samostalno urediti unutar svojeg korisničkog profila.

 1. e) Također, u određenim okolnostima, korisnici imajupravo na ulaganje prigovora na obradu, na ograničenje obrade te na prenosivost osobnih podataka.

Za sva pitanja zaštite osobnih podataka, kao i radi ostvarenja gore navedenih prava, molimo Vas obratite se na kontakt adresu navedenu u članku 10. ovih Pravila

 1. f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Ovisno o zahtjevu korisnika/ispitanika, Kolajna se obvezuje:

 1. Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika/ispitanika
 2. Ispraviti ili izbrisati, bez naknade i bez odgađanja, osobne podatke koji se odnose na korisnika/ispitanika
 3. Ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika/ispitanika

Za sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahtjeva, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka Kolajne slanjem email poruke na: [email protected]. Kolajna ne odgovara na anonimne zahtjeve.

 

Besplatna dostava za sve narudžbe iznad 50 € unutar Hrvataske